PRIMARIA COMUNEI PISCU VECHI

Judetul Dolj

PROIECTE INVESTITIONALE

             In perioada 2000-2005, la nivelul comunei Piscu Vechi au avut loc mai multe actiuni menite sa satisfaca nevoile comunitatii si prin care cetatenii comunei si autoritatile publice locale au dat dovada de spirit civic si comunitar, toleranta si buna convietuire interetnica si multireligioasa, o capacitate puternica de dezvoltare, prin atragerea de investitii publice si private in localitate.
            In acest sens, mentionam cateva actiuni comunitare relevante :
  1. Accesarea programului SAPARD, pentru imbunatatirea infrastructurii rurale, proiect eligibil ,care a obtinut 65 puncte ,aflat pe lista de asteptare ;
  2. Construirea unui sediu modern poentru Primarie si Consiliul Local care sa ofere cetatenilor servicii publice la standarde inalte acum si in viitor. La aceasta actiune, un rol hotarator l-a avut comunitattea locala.(Anxa 1)
  3. Infiintarea unei biserici ortodoxe in satul Pisculet printr-o colaborare sustinuta intre Primar, Consiliul Local, preotul parohiei Piscu Vechi si cetateni.(Anexa 2)
  4. Participarea la concursul organizat in cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurala al Bancii Mondiale si selectarea in primele 20 de comune care sunt finantate in  judetul Dolj, pentru intarirea capacitatii institutionale , cresterea gradului de implicare a cetatenilor la realizarea investitiilor publice si imbunatatirea infrastructurii rurale.
  5. Selectarea Scolii Generale din Piscu Vechi alaturi de alte 30 de scoli din judetul Dolj, in cadrul proiectului « Invatamantul rural » finantat de Banca Mondiala.
  6. Reabilitarea Scolii Generale si a Gradinitei din satul Pisculet in cadrul Programului  de «Reabilitare Scoli Rurale» finantat de Banca Mondiala, investitie care a avut o importanta componenta comunitara.(Anexa nr.3)
  7. Realizarea in satul Pisculet a unei investitii in cadrul Fondului Rural de Dezvoltare Sociala a unei fabrici de valorificare superioara a semintelor oleaginoase, in urma initiativei unui grup de cetateni din localitate, actualmente , grupul de initiativa fiind constituit in societate comerciala.
  8. Sarbatorirea zilei oficiale a comunei in ziua de Inaltare a Domnului, zi in care au loc manifestari culturale si religioase specifice tuturor etniilor si confesiunilor religioase.
  9. Reabilitarea unei fantani publice in colaborare cetateni-primarie.
  10. Realizarea unei imprejmuiri a cimiturului din satul Pisculet de catre Primarie si comunitate.(Anexa nr.4)
  11. Organizarea colectarii centralizate a gunoiului menajer , prin contributia in munca a unor cetateni in folosul comunitatii si tractorului cu remorca proprietate a Consiliului Local.
         Actiunea comunitara cea mai relevanta , din punct de vedere al capacitatii de asociere a locuitorilor in vederea rezolvarii problemelor comunitatii, de accesare a fondurilor pentru realizarea investitiilor, precum si participarea efectiva a locuitorilor in faza de diagnosticare, ierarhizare, prioritizare, implementare a investitiilor, exploatarea si intretinerea ulterioara a acestora, este participarea comunei Piscu Vechi in cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurala, finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei, cu realizarea urmatoarelor investitii :
  1. Ranforsare Strazi Rurale in Comuna Piscu Vechi;
  2. Modernizare Strazi Rurale in Comuna Piscu Vechi;
  3.  Modernizare Drum Comunal DC 55 Piscu Vechi, - Piscu Nou km 0+000 – 2+505, in asociere cu comuna Seaca de Camp ;
     In urma aplicarii PDR , in comuna Piscu  Vechi , s- au realizat urmatoarele :
• imbunatatirea infrastructurii locale prin modernizarea a 10 km strazi rurale ;
• crearea conditiilor optime de transport- factor principal al dezvoltarii economice rurale;
• imbunatatirea conditiilor de mediu prin scaderea  cantitatii de praf  si evitarea baltirilor ;
• participarea  tuturor cetatenilor indiferent de etnie , religie  sau sex la realizarea unor investitii care sa imbunatateasca viata generala a obstei ;.
• dezvoltarea deprinderilor comunitatii de implicare activa in toate fazele investitiilor publice;
• crearea de conditii optime pentru  functionarea serviciilor comunitare(colectarea centralizata a gunoiului menajer) ;
• sau format deprinderi in randul cetatenilor de a se asocia cu cetateni din comunele invecinate in vederea repararii unor drumuri vicinale (Piscu Vechi- Seaca de Camp) ;
• Comitetul de Initiativa  pentru Investitii , dupa participarea in toate fazele ale celor trei investitii derulate in cadrul programului PDR, ramane un organism deschis, functional , in continuu contact cu autoritatile publice locale si comunitate pentru diagnosticarea problemelor comunitatii , gasirea de solutii , accesarea oportunitatilor de finantare , realizarea si intretinerea investitiilor publice , creand astfel conditii optime pentru dezvoltarea economico-sociala a comunei.
Fisiere: